Általános Szerződési Feltételek

OrganikMánia KFT.

www.kulcskeszsegek.hu 

Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 1. Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: OrganikMánia Kft.

A szolgáltató székhelye: 3390 Füzesabony Pacsirta út 44.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kulcskeszsegek.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 10-09-034978

A szolgáltató adószáma: 24901149-2-10

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Egri Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: +36302504008

Adatvédelmi nyilvántartási számok:

NAIH-103647/2016 -  direkt marketing

NAIH-103646/2016 -  hírlevélküldés céljából

NAIH-103650/2016 - nyereményjátékhoz kapcsolódó

NAIH-103649/2016 – honlapon történő regisztráció

NAIH/103651/2016 – marketing célú

A szerződés nyelve: magyar 

Tárhely szolgáltatás:

A szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

A tárhely-szolgáltató telefonja: +3617893789

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.eu 

Hírlevélküldő eszköz, szoftver: www.hirlevelmanager.hu

Cégnév: Etalon Bázis Kft.

Székhelye: 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.

Adószáma:11917632-2-11

Cégjegyzékszáma: 11-09-007384

Kapcsolattartó: Kuti István

Telefon: +36209259363 

Számlázó szoftver:

Szolgáltató neve: KBOSS.hu Kft.

Számlázó rendszer:  https://www.szamlazz.hu

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7

Telefon:+36303544789

E-mail: info@szamlazz.hu 

 1. Alapvető rendelkezések: 
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 • A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.Az OrganikMánia KFT. jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat az OrganikMÁnia KFT. azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 • Felhasználó, amennyiben belép az OrganikMánia KFT. által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére. 
 • Az OrganikMánia KFT. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 1. Feliratkozás/Regisztráció/vásárlás/AJÁNLÁSOK 
 • Felhasználó a weboldalon történő feliratkozásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 
 • A stresszmentes.hu oldalán történő hírlevélre, blog- és tréningértesítőre való önkéntes feliratkozás, valamint az ingyenes tanulmányok letöltése a feliratkozási feltételek  maradéktalan elfogadását  Az OrganikMánia KFT. adatkezelését bejelentette a NAIH-nak. 
 • A Felhasználó feliratkozásával hozzájárul, hogy a weboldal üemeltetőjétől, az OrganikMánia Kft.-től, elektronikus, vagy postai levelet fogadjon, amely az üzemeltető üzleti szolgáltatásairól, hasznos információkról és termékeit reklámozó tartalmakat is tartalmazhatnak. 
 • Felhasználó a feliratkozás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A feliratkozás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az OrganikMánia KFT. kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 
 • Az OrganikMánia KFT. a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 • Az OrganikMánia KFT.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
 • Amennyiben referencia adásról van szó....., Az ajánlást adó személy hozzájárul, hogy teljes nevével, vállalkozásának megnevezésével feltüntessük az OrganikMánia KFT. weboldalán, hírlevelében, termékein, illetve szóróanyagain. Az ajánlás önkéntes és a tréningekkel, termékekkel, valamint workshopokkal kapcsolatos lehet. 
 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
 • A stresszmentes.hu weblapon az OrganikMánia KFT. tanácsadással, coaching-, tréning szolgáltatásokkal, valamint workshopokkal, előadásokkal és mindezekhez tartozó termékek, tananyagok (online, letölthető tananyagok is) értékesítésével foglalkozik. Kínálatunkat a piaci igényeknek megfelelően alakítjuk, változtatjuk. 
 • Honlapunkon tetszése szerint böngészhet, ehhez regisztráció nem szükséges. 
 • A termékeknél feltüntetett árak Bruttó ár. Az Organikmánia Kft. szolgáltatásai alanyi adómentes adózás alá tartoznak. A termékek vételára nem tartalmazza a külföldre szállítás költségét. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az OrganikMánia KFT. teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 
 • Amennyiben az OrganikMánia KFT. nyereményjátékra hívja a weboldal feliratkozóit, a nyereményjáték szabályait a honlapon, hírlevélben ismerteti, majd az előírt törvényi előírásoknak megfelelően jár el 
 1. fizetési módok 
 • Fizetési módok: 

Banki átutalás: 

A termékek, tananyagok, tréningek ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja:  OTP Bank

Kedvezményezett neve: OrganikMánia Kft.

Adószám: 24901149-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-034978

Kedvezményezett számlaszáma: 11739023-20023209 

Kártyával való  fizetés: 

A közeljövőben várható a bevezetése. A pontos időpontról, szolgáltatóról és a felhasználási szabályokról, bevezetése előtt tájékoztatót küldünk. 

 • Szállítási módok és költségek: 

A küldemények kézbesítése a Magyar Posta (MPL) által történik. A termék szállítási ideje a befizetés megérkezését követő 5 munkanapon belül történik, amit a visszaigazoló e-mail is tartalmaz. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. 

 • Szállítási módok, árak: 

Kiszállítási idő: 2-5 munkanap

A kiszállítás Magyarország területére díjmentes. Külföldre a Magyar Posta mindenkori érvényes ajánlott küldemény díjszabását alkalmazzuk. A honlapról letölthető termékek a termék árának kifizetése után letöltésre kerülhetnek. 

 • Amennyiben a honlapunkon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, szolgáltatásoknál, vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a megrendelőt az új adatokról. A megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a kiszállított csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! 
 1. RENDELÉS MENETE/ LEMONDÁS 
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 
 • A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséggel jár, melyre irányadók az elektromos kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2 évi CVIII. Törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről 1999. (II.5), és a fogyasztó és vállalkozók közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 
 • A szerződés az OrganikMania KFT által üzemeltetett honlapon a megrendelő űrlap kitöltésével és a megrendelő gombra kattintással megtörténik, ami után a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. 
 • A megrendelés után rögtön visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelés adataival, a fizetési feltételekkel és a díjbekérő proforma számlával. A megrendelő a proforma számlán leírtak alapján köteles határidőre eleget tenni fizetési kötelezettségének. A végszámlát a termék, illetve a tréning árának bankszámlánkra beérkezését követően állítjuk ki és postai úton juttatjuk el a termékkel együtt. 
 • Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ennek megelőzése érdekében célszerű felvenni a kapcsolatot a szolgáltató e-mail címén (info@kulcskeszsegek.hu), vagy telefon számán (+36302504008). 
 • A megrendelő, amennyiben megrendelte a terméket, szolgáltatást, illetve a csoportos interaktív beszélgetés részvételét a megrendelés gomb megnyomásával elfogadta a jelentkezés feltételeit (a megrendelés alkalmával a feltételekről tájékoztatjuk a megrendelőt), de a fizetés teljesítését az adott határidőre elmulasztotta, akkor a tréningre 100%-os (az adott tréning teljes ára) kötbért számolunk fel, majd a megrendelést töröljük és a kötbért kiszámlázzuk. 

6.7    A szolgáltatásoknál, ha jelentkezés után lemondásra kerül sor, azt   írásban, legalább 15 nappal kell megtenni. Aki ezt  elmulasztja, köteles

lesz a teljes megállapított díjat megtéríteni. Az időben lemondott szolgáltatás helyett

felajánlunk a jelentkezőnek egy másik időpontú szolgáltatást, amit egy éven belül vehet igénybe. A befizetett szolgáltatás részvételi díját azonban nem áll módunkban visszafizetni. 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 
 • A rendelések feldolgozása 2-3 munkanapon belül megtörténik (kivéve az online letölthető termékek, melyek a kifizetés után elérhetők). 
 • Az OrganikMánia KFT. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! 
 1. Elállás joga 
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket (kivéve, és figyelembe véve, amikor a 8.6 pontban leírtaknak megfelelően, az OrganikMánia KFT. letölthető digitális tartalmakat és termékeket értékesít). Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. 
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 
 • Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a megrendelő személyére szabtak. 
 • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (hang-, illetve képfelvétel, e-book, internetes tartalmak), letölthető termékek vásárlása esetén (ebben az esetben lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső információk és termékek használata), valamint olyan termék értékesítése esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (letölthető elektronikus vagy digitális tartalmak, pl: e-book, e-könyv, szoftver, hangfelvétel, videó) abban az esetben, ha az OrganikMánia KFT. a megrendelő kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést. Az elállási jog akkor sem gyakorolható, ha a lezárt csomagban elektronikus adathordozón (DVD-n, vagy Pendrive-on) eljuttatott tudásanyagok a megrendelő által felbontásra kerültek. Az OrganikMánia KFT. csak a bontatlan csomagolásban, sértetlenül, eredeti számlával, a szolgáltató címére visszaküldött termékre vállal  pénzvisszafizetési garanciát. 
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. 
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 
 • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 
 • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. 
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta a költség viselését.
 • Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. 
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 
 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, ha azt is vállalta a Szolgáltató 
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) rendelet. 
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve. 
 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 
 • Az elállási jog nem illeti meg azt a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 
 1. Termékszavatosság/kellékszavatosság 
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 1.     Vegyes Rendelkezések 
 • Az OrganikMánia KFT kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
 • Amennyiben az OrganikMánia KFT. a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 
 • Az OrganikMánia KFT. és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 1.     Panaszkezelés rendje 
 • Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsük. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 
 • Az OrganikMánia KFT. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, az OrganikMánia KFT. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az OrganikMánia KFT. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 • Az írásbeli panaszt az OrganikMánia KFT. 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu 

 1. Szerzői jogok 
 • Miután a kulcskeszsegek.hu (volt stresszmentes.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a kulcskeszsegek.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 • A kulcskeszsegek.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
 • Az OrganikMánia KFT. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 
 • Tilos a kulcskeszsegek.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a stresszmentes.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 
 • A kulcskeszsegek.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az OrganikMánia KFT. írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://kulcskeszsegek.hu/adatvedelemi-tajekoztato/

Füzesabony, 2019. január 23-án frissítve